Čo je správa majetku conciergom?

31/10/2019
Čo je správa majetku conciergom?
Nastal čas, aby sa prestal kritizovať priemysel a táto energia sa vyžila produktívnejšie, a to tým, že prejdeme na konzistentný prístup zameraný na klienta, ktorý umožní poradenstvu zameranému na klientov prosperovať.

Až donedávna kláštor sv. Eliáša v Iraku prežil všetko, čo si pre neho príroda aj ľudia pripravili. Začiatkom tohto roka ale bola vydaná správa, že džihádisti túto 1400 rokov starú svätyňu a kaplnku zničili.

Táto deštrukcia ukazuje, aké ľahké je niečo zničiť a aké ťažké je niečo postaviť. To Nás núti opýtať sa: ste unavení z čítania kritických článkov napísaných ľudmi, ktorí si zarábajú na svoje živobytie kritikou finančného plánovania?

Kritika sa líši, keďže finančný plánovač nie je povolaním, kde sa predávajú iba produkty manažérov fondov, kde sa nestarajú o klienta a kde by mali existovať zákony, ktoré by ich donútili byť úprimní. Niekedy jednotlivci uvažujú, či títo ľudia zdieľajú svoju vlastnú vinu, nakoľko ľudia, s ktorými sa niektorí stretávajú a ktorí praktizujú seriózne finančné plánovanie, sa starajú iba o jednu vec - a to aby, dostali osobný a finančný život svojich klientov na vyššiu úroveň bezpečnosti a pohody.

Nevedia čarovať

Niektorým z Nás sa nepáči výraz “správa bohatstva”. Obsahuje konotácie, že vieme vyčarovať bohatstvo pre klienta nad rámec toho, čo je bežne dosiahnuteľné, a preto ide o nesprávne pomenovanie. “Správa bohatstva” môže byť fráza, ktorá pritiahne nových klientov, ale my nevieme čarovať a nedokážeme odpovedať na otázku “Ak máte všetky tieto znalosti, prečo nie ste bohatí?” 

Musíme sa k tomu vyjadriť: sme finanční poradcovia alebo plánovači (akokoľvek nás chcete nazvať), ktorí môžu ľuďom dávať pokyny a rady pri organizovaní a riadení ich financií a života. Preto im môžeme pomôcť vychutnať si kvalitnejšiu a lepšiu životnú úroveň, najmä ak sú v dôchodkovom veku alebo si nemôžu nájsť zamestnanie na plný úväzok.

Robíme tak vďaka nášmu vzdelaniu, odbornej príprave a toho najdôležitejšieho - pracovných skúseností, pretože veľa z toho, čo robíme pre našich klientov je nehmotné ako dôvera, ubezpečenie, nádej, finančné vzdelávanie a poradenstvo v ťažkých situáciách.

Čo je riešením?

Nemať snahu o nedostatočné sľuby a ich nadmerné plnenie. Je treba informovanosť, informovanosť a informovanosť. Dôležité je poučiť svojich klientov o výkonnosti a správaní sa na finančných trhoch. Nebáť sa im povedať, že hodnoty ich aktív môžu klesať. Treba pochopiť aj klientovu psychológiu a jeho schopnosť riskovať. Zároveň treba porozumieť klientovým potrebám a požiadavkám pre peňažný tok. V rámci očakávaných výnosov a rizík je treba vyvinúť stratégiu, ktorá bude odolná voči vonkajším otrasom. Je na mieste použiť technológie a obrázky.

Je treba si pamätať, že finančné plánovanie je oveľa viac ako iba investície, poistenie rizika alebo daňové plánovanie. Realitné plánovanie, starostlivosť o zdravie, podpora rodičov, znižovanie dlhu, vzdelávanie detí, rodinné putá, deti so zdravotným postihnutím, rodinné fondy a testamenty, plánovanie odchodu do dôchodku, plánovanie životného štýlu a poradenstvo, čo robiť, keď nastanú nepredvídateľné situácie, je len pár oblastí, v ktorých klientom výborní jednotlivci naozaj pomáhajú. Investovanie môže byť až posledné na zozname.

Finančné plánovanie by malo byť komplexné a nemalo by byť iba obmedzeným poradenstvom s obmedzenými informáciami pre klienta, ako ho poskytujú niektoré banky. Malo by zahŕňať súčasné a budúce finančné riadenie príjmov a výdavkov rodiny: s ohľadom na starých rodičov, rodičov a deti. Úspešní finanční plánovači vždy poskytujú pro bono pomoc počas svojej kariéry a vo väčšine prípadov z nej nakoniec aj profitujú. Je to cesta, ktorá prináša potešenie z pomoci ľuďom, ktorá vôbec nemusí byť krátkodobá.

Nová éra spravovania

To niektorých privádza k manažmentu - finančné poradenstvo, ktoré umožní klientom presne to čo chcú. Upozorňujeme klientov, že tu existuje osobitný vzťah dôvery a poradenstva, ktorý zákazníci v obchode s potravinami väčšinou nezažijú.

Novým finančným plánovačom pre 21.storočie je finančný concierge, ktorý sa vyvinul zo starého modelu dôvery založenej na číslach, na dôveru založenú na vnímaní klientov ľuďmi, ktorí im pomáhajú spravovať ich financie. Najmä pre mladšie generácie bude dôležité riadenie ich finančného života, nakoľko im bude pomáhať prekonať ich najväčší strach - strach z neúspechu vo finančnom a každodennom živote, v rýchlo sa meniacom a konkurenčnom svete.

V takomto prípade prichádza na rad finančný concierge - plánovač, ktorý bez toho, aby bol psychológom, má schopnosti sústrediť sa na životné ciele jednotlivca a brať do úvahy ich celý život. Takéto zručnosti sú dôležité, pretože finančný concierge musí prilákať a udržať pozornosť tých ľudí, ktorí dôverujú mobilnej aplikácii, viac ako ľuďom so skutočnými skúsenosťami, ktorí musia byť za svoje služby zaplatení.

S prínosom z behaviorálnej ekonómie, finančný concierge rozširuje svoje služby nad tradičné oblasti investovania, šetrenia alebo budovania dodatočného majetku, taktiež ponúka rady, ako najlepšie minúť svoje peniaze a ušetriť spôsobom, ktorý je v súlade s životnými cieľmi a ideálmi.

Finančné plánovanie je viac o maximalizácii úrovne života ľudí ako o maximalizácii majetku pre rôzne typy klientov. V budúcnosti sa môže finančný concierge stať jednou z popredných finančných služieb, najmä keď sa prestane sústredovať iba na investovanie peňazí, ale aj na pomoc ľuďom všetkých vekových skupín.

Ako bežci na dlhé vzdialenosti sme sa naučili spoznať paralely medzi našou vášňou a vytrvalostným závodom akým je správa majetku. Ak sa chcete zúčastniť pretekov na 100 kilometrov, vyžaduje si to roky prípravy, vrátane veľmi intenzívneho sústredenia sa na konečný cieľ.

Rovnaká úroveň sústredenia bola potrebná, aby ste napredovali vo svojej kariére. Sledovaním cesty pred vami ste si vybudovali úspešnú kariéru a úspešný život pre vás a vašich najbližších. Táto cesta vás priviedla tam, kde sa nachádzate dnes - ale čo zajtra? Sú vaše financie na ceste k úspešnému životu v budúcnosti, kedy si budete môcť dovoliť pracovať, pretože budete chcieť a nie musieť?

Pokiaľ ide o správu majetku, dnešná komplexná globálna ekonomika vyžaduje zručnosti a ostražitosť. U veľmi bohatých jednotlivcov, ako ste vy, si to vyžaduje skúsený tím, ktorý bude vyvíjať, implementovať a monitorovať plán, ktorý vám zabezpečí silnú finančnú budúcnosť - budúcnosť, ktorá zohľadní potreby a túžby vás a vašej rodiny.

Hoci prístup “práve včas” vám mohol pomôcť pri vývoji nového produktu, nie je to prístup, ktorý vhodný pre concierga spravujúceho váš majetok. Potrebujete niekoho, kto sa zameriava na krátkodobé a celoživotné ciele a vie, ako identifikovať všetky vzájomné závislosti a možné následky pre vašu rodinu.

Vtedy nastane čas, kedy začnete uvažovať o správe majetku conciergom. Správa majetku conciergom využíva investičné poznatky a odborné znalosti na prispôsobenie riešení jedinečných životných cieľov každého jednotlivca. Pokiaľ ide o úspešných vedúcich pracovníkov, správa majetku conciergom výrazne presahuje základné investičné poradenstvo. Vaše pokročilé potreby si vyžadujú komplexné spravovanie majetku poradcami, ktorí zažili niekoľko ekonomických cyklov a majú prax, vzdelanie a tím, aby porozumeli zložitosti vašich finančných potrieb.

Či už potrebujete finančné alebo dôchodkové plánovanie, investičné riešenia, správu portfólia, dlhodobé plánovanie alebo charitatívne a dôveryhodné služby, váš správca majetku by mal pracovať na plánovaní, vylepšovaní a ochrane vašich dlhodobých cieľov.

Pokiaľ ide o výber manažéra, hľadajte niekoho, kto berie ohľad na zložité zvraty a zákruty, ktoré môžu ležať na vašej ceste vpred, a je neustále na tieto potencionálne problémy pripravený. Nájdite si kvalifikovaného profesionála v oblasti finančných služieb: certifikovaného finančného profesionála v plánovaní, ktorý aktívne realizuje finančné plánovanie, certifikovaného poradcu pre súkromný majetok alebo autorizovaného finančného konzultanta.

Čím dlhšie budete odkladať plánovanie, tým náročnejšie bude dopracovať sa ku dňu, kedy si budete môcť vybrať, či chcete pracovať ďalej alebo nie. Podobne ako pri behu, je veľmi ľahké neodbočiť včas alebo zakopnúť. Jednoduchý nesprávny krok môže okamžite zmeniť aj tie najlepšie stanovené plány a viesť k nespravodlivej strate vašich ťažko získaných aktív.

Kvalifikovaný concierge spravujúci váš majetok môže spolupracovať s vašimi ostatnými finančnými, poisťovacími a životnými manažérmi pri rozpoznávaní, kvantifikovaní a testovaní finančného dopadu hlavných rizikových faktorov života na vašu jedinečnú situáciu, pri ochrane vás a vašej rodiny - bez ohľadu na výzvy, ktoré život prináša.