Investujte s víziou úspechu

V súčasnej situácii si investície vyžadujú viac než kedykoľvek predtým víziu, predvídavosť, skúsenosti, kontakty a ľudský prístup.
To všetko vám garantuje Fundraise Capital.

Zakladatelia

Každý sme iný, čo vytvára ideálnu dynamiku tímu.

Nie sme konvenční privátni bankári, aj keď z toho prostredia pochádzame. Našou najsilnejšou devízou je profesionalita istená silou tímu. Začínali sme ako kolegovia a kamaráti, dnes sme partnermi dobre rozbehnutej spoločnosti, obklopení ľuďmi s rovnakými hodnotami. Talenty priťahujú talenty a – v našom prípade – tiež lukratívne finančné výzvy.

Naše hodnoty

My musíme byť tí, ktorí budú po whisky odprevádzať klientov do taxíkov, nie naopak.

Trpezlivosť, vytrvalosť, húževnatosť, dôveryhodnosť, disciplína, zdravé sebavedomie a briskné uvažovanie na základe intuície aj analytického myslenia. Toto je základ, ktorým sa riadime v živote aj v biznise.

Čo robíme

Čo povieme, to platí. Bez kompromisov. Dodržiavanie gentlemanských dohôd je pre nás posvätné.

Veľa ľudí nemá predstavu, ako privátne finančné služby fungujú. Prečo? Nuž preto, že sú privátne.
Bratislava
Fundraise Capital s. r. o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
phone 0911 122 465
e-mail office@fundraisecapital.sk
Poradíme vám?
Nerozhodní v meniacej sa situácii?
Ukážeme vám, ako v nej nájsť príležitosť.
Spojte sa s expertmi, ktorí sa neboja transformácie trhu.
Napíšte nám alebo nám zavolajte na 0911 122 465
Chcete viac informácií o tejto emisii?
Kontaktujte nás.