Ako si vybrať správnu family office?

24/01/2020
Ako si vybrať správnu family office?
V tomto článku budeme diskutovať o 5 hlavných nástrahách, na ktoré si treba dávať pozor, keď sa rozhodnete vymeniť svojho tradičného správcu majetku za špecializovanejšie služby family offices (rodinnej kancelárie).

Podľa nedávneho prieskumu trhu, počet miliardárov a veľmi bohatých rodín (UHNW) na celom svete rok čo rok rastie. Tento vývoj jednoznačne ovplyvnil dopyt po službách správy majetku a čoraz viac rodín začína využívať služby family offices, ktoré preberajú správu ich majetku. V súčasnosti existujú dva typy family offices:

-Single family office (známe aj ako „SFO“), ide o súkromné spoločnosti, ktoré riadia investície len jednej rodiny.
-Multiple family office (známa aj ako “MFO”) je organizácia, ktorá pomáha pri správe majetku viacerých rodín.

Nástraha číslo 1: Uskutočnenie prechodu od správy majetku k family office

Jednou z najčastejšie kladených otázok je to, aké množstvo majetku je potrebné na založenie single family office alebo využívanie služieb multiple family offices. Na túto otázku neexistuje správna odpoveď. Pred tým ako rodina vykoná rozhodnutie, musí si jasne určiť: ciele rodiny, ktorý typ family office jej bude viac vyhovovať, aký druh služieb potrebuje, prečo vlastne potrebuje family office, aký má rozpočet a či sa od príslušníkov rodiny očakáva aktívna účasť vo family office. Keďže existuje mnoho aspektov, ktoré ovplyvňujú zakladanie single family office, je zodpovedanie týchto otázok jediným spôsobom, ako môže rodina vykonať to správne rozhodnutie, vyhovujúce jej potrebám.

Väčšina rodín začne premýšľať o zriadení single family office, aby tak dosiahla úplnú kontrolu nad svojím rodinným majetkom. Okrem toho im založenie vlastnej family office umožňuje splniť ich želania a zabezpečiť, aby im boli poskytnuté služby, ktoré potrebujú. Mať úplnú kontrolu však znamená najímať a manažovať zamestnancov, ako aj zamestnávať členov rodiny. Poskytovanie všetkých potrebných služieb si vyžaduje veľký personál a množstvo finančných prostriedkov. Na tieto aspekty sa pri rozhodovaní sa často zabúda.

Podobné: Čo je to family office?

Teraz sa pozrime na rodiny, ktoré by sa mohli zaujímať o služby poskytované multiple family office. Tieto rodiny hľadajú poskytovateľa služieb bez konfliktov záujmov, poskytujúceho lepšie služby a personalizované poradenstvo. Ale na rozdiel do single family offices sú multiple family offices väčšinou veľmi komerčné. Iba veľmi málo multiple family offices fungovalo kedysi ako single family office. Väčšina multiple family offices poskytuje svoje služby, aby mohli zarobiť peniaze, rovnako ako tradiční správcovia majetku. Na tom nie je nič zlé, ale ako klient by ste si mali byť vedomý skutočnosti, že mnohé zo služieb, ktoré vám budú ponúknuté sú iba nástroj ako si získať klientelu. 

Nástraha číslo 2: Výber jurisdikcie family office

Pri rozhodovaní by ste si taktiež mali dať pozor na to, v ktorej krajine svoju family office zriadite. Otázka jurisdikcie je častokrát prehliadaná, ale je veľmi dôležitá. Pri rozhodovaní o založení family office existuje niekoľko právnych otázok ktoré si musíte zodpovedať: aké sú ciele rodiny, aká by mala byť právna forma family office, ktoré z rodinných objektov musia byť spravované a kým, a ktoré aktíva je potrebné zachovať a ochrániť? Všetky tieto otázky je potrebné zodpovedať pri zvažovaní single aj multiple family offices.

Veľmi bežnou chybou, ktorej sa rodiny dopúšťajú je výber family office, ktorá sa nachádza v tej istej jurisdikcii, kde rodina býva. Hoci je to veľmi praktické, čo sa týka komunikácie, často to nie je najlepšou voľbou pre zachovanie majetku. Jednou z hlavných úloh family office je ochrana majetku a schopnosť pomáhať rodine za všetkých okolností. To znamená, že family office musí byť schopná ochrániť majetok rodiny pred geografickými, politickými, náboženskými, ekonomickými a osobnými rizikami, pričom musí byť majetok rodine stále k dispozícii. Preto by sa mala family office nachádzať v bezpečnej jurisdikcii. Nakoľko prevyšuje počet nestabilných jurisdikcií počet tých stabilných, väčšina family offices sa jednoducho nachádza v rovnakej jurisdikcii ako ich klienti. 

Okrem stability musí jurisdikcia, v ktorej family office pôsobí spĺňať aj ďalšie kritériá. Musí umožniť family office spravovať majetok rodiny (holdingové spoločnosti, trustové fondy, nadácie atď.), poskytnúť kompetentný personál, mať solídnu infraštruktúru, mala by byť ľahko dostupná a daňovo efektívna pre celú rodinu. To všetku úzko súvisí so skutočným majetkom rodiny a umiestnením tohto majetku. Väčšina family office uprednostňuje sídlo v jurisdikcii známej tým, že sa v nej nachádza renomované finančné centrum. To výrazne zjednodušuje činnosť family office, nakoľko sa nachádza v blízkosti stabilných bánk a finančných špecialistov so solídnou povesťou a množstvom skúseností. Vyššie uvedené požiadavky spĺňa iba veľmi málo jurisdikcií na celom svete, a to vrátane Spojených štátov amerických, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a Luxemburska. 

Nástraha číslo 3: Aký typ služieb potrebujete?

Na prvý pohľad to pôsobí jednoducho, vyberiete služby, ktoré ako rodina potrebujete alebo chcete, a následne si vyberiete vhodnú family office. V praxi to však vôbec nie je také jednoduché. Analýza, čo naozaj ako rodina potrebujete je komplikovaný proces, ku ktorému by ste mali pristupovať maximálne seriózne. Family office poskytujú neskutočné množstvo služieb, medzi ktoré patrí napríklad, investičný manažment, alokácia aktív, riadenie rizika, účtovníctvo, daňová pomoc, správa majetku, správa rodiny, manažment životného štýlu, pomoc s filantropickými aktivitami a pomoc pri presídľovaní rodiny alebo podniku. Ale ktoré z týchto služieb aj naozaj potrebujete? Ako často budete jednotlivé služby využívať a koľko ste ochotný za ne platiť? V prípade single family office bude hlavnou otázkou to, koľko zamestnancov potrebujete a či má zmysel ju vôbec zakladať. 

Okrem toho sa stáva, že väčšinu týchto služieb už rodine poskytuje špecializovaný poradca, zamestnanci zamestnaní v rodinných podnikoch alebo súčasný správca majetku rodiny. Potom sa otázky menia na to, či chce rodina naďalej spolupracovať s týmito ľuďmi, či môžu byť tieto osoby integrované do nového zriadenia, či by nemali zvážiť rôzne alternatívy. V prípade single family office, či sú tieto osoby ochotné stať sa špecializovaným personálom vo family office, a ak rodina má v úmysle spolupracovať s multiple family office, či spoločnosť bude ochotná s týmito ľuďmi spolupracovať. 

V praxi sa mnoho rodín prikláňa k službám poskytovaných family offices len kvôli tomu, že im už ďalej nevyhovujú služby poskytované ich súčasnými poradcami alebo správcami majetku. To však neznamená, že je family office tou správnou voľbou pre nich. V mnohých prípadoch by zmena poradcu, malé pozmenenie existujúceho plánu alebo pridanie ďalšej služby mohla byť výhodnejšia, najmä ak sa nejedná o veľmi bohaté rodiny. Preto je veľmi dôležité analyzovať potreby rodiny ešte pred uskutočnením rozhodnutia.

Nástraha číslo 4: Ktorý poskytovateľ poskytuje aké služby?

V súčasnosti narastá počet multiple family office. Nárast poskytovateľov služieb multiple family office sa nepovažuje za veľmi dobrú vec. Hlavným dôvodom teda je, že v tomto odvetví je náročné sa vyznať. Neexistuje žiaden zoznam štandardných služieb, ktoré môžu multiple family offices ponúkať. Family office majú dokonca tendenciu ponúkať veľmi rozdielne spektrum služieb. Niektoré multiple family office sa viac zameriavajú na správu majetku, zatiaľ čo iné sa zaoberajú predovšetkým daňovo-právnymi otázkami. Zistiť, aké služby vám môže daná multiple family office ponúknuť môže byť veľmi ťažké, nakoľko poskytujú tieto služby veľmi diskrétne.

Keď si už vyberiete nejakého poskytovateľa služieb, je potrebné skontrolovať, či vybraná family office poskytuje služby, tak ako si to prajete a v náležitej kvalite. To že poskytovateľ služieb vyhlási, že vám poskytne investičné poradenstvo a podporí vaše filantropické aktivity neznamená, že vás taktiež oboznámi s investičným dopadom, ktorý tieto investície budú mať. Rodiny by si mali byť taktiež vedomé toho, že pri využívaní služieb multiple family office im nie je zaručené, že im vždy bude poskytnuté objektívne poradenstvo a že ich aktíva nebudú vystavené investičnému riziku.

Nástraha číslo 5: Aký dôležitý je špecializovaný personál a kultúrna a/alebo osobná príbuznosť v rodine?

Najväčšou výzvou pre rodiny, ktoré sa rozhodnú založiť single family office je nájdenie správnych zamestnancov. Bude single family office spravovaná členom rodiny alebo niekým iným? Kde nájdete niekoho, kto ju môže riadiť? Budú schopní vám poskytnúť všetky služby, ktoré očakávate? Aká vysoká by mala byť finančná kompenzácia? Toto je len niekoľko otázok, ktoré komplikujú celú situáciu. Pri väčších rodinách nie je neobvyklé, že člen rodiny riadi alebo sa podieľa na riadení single family office. V takomto prípade je nevyhnutné určiť presné práva a povinnosti každého člena rodiny. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby mal každý člen rodiny vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonávanie svojich úloh.

Podobné: Ako investovať 50 tisíc a zbohatnúť?

V prípade multiple family office musí existovať určitá profesionálna, kultúrna a osobná kompatibilita medzi rodinou a personálom. Potreba osobitného vzťahu je tiež jedným z dôvodov, prečo by sa rodiny nemali riadiť odporúčaním ohľadom family offices od niekoho, koho poznajú: nakoľko nemusia mať rovnaké potreby ani rodinnú kultúru.

Rodiny by si mali byť tiež vedomé toho, že niektoré z lepších multiple family office neberú každého a len jedného klienta. Môžu si klientov vyberať podľa toho z akého regiónu pochádzajú, aké druhy aktív vlastnia, aká je veľkosť ich majetku, alebo či majú podobné záujmy ako iní klienti.  Niet pochýb, že rodiny, ktoré chcú vykonať tento krok, sú konfrontované s viacerými problémami, ale môžu ich prekonať bez väčších komplikácií, ak sú dobre informované a pristupujú k procesu seriózne.

zdroj: Mondaq, QZ