FRC Real Estate

Vznik divízie FRC Real Estate, ktorej cieľom je vytváranie aktív z realitnej a developerskej činnosti, je výsledkom synergie zručností a schopnosti troch zakladajúcich členov.

Juraj Krátky a Tomáš Marek ako zakladatelia a spoločníci materskej Fundraise Capital, s.r.o. sú zodpovední za ekvitu spoločnosti a investície do projektov, ktoré vedie tretí spoločník Michal Šmajda – stavebný manažér a architekt s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia projektov. Svoje know-how premieta do rozširovania manažérskeho tímu, analyzovania rizík či získavania nových akvizícií. Vízia FRC Real Estate je jednoznačná – stať sa renomovaným hráčom na realitnom trhu a zabezpečiť tak rast výnosov z investícií klientov materskej spoločnosti Fundraise Capital, s.r.o.