Miroslav Hrnčár

Relationship Manager Senior
Po úspešnom absolvovaní Technickej univerzity odišiel do zahraničia, kde rozvíjal svoje obchodné a manažérske zručnosti tým, že sa podieľal sa na rozvoji a riadení medzinárodnej firmy. Ešte počas svojho pobytu v zahraničí získal prestížny titul z ICM v oblasti medzinárodného obchodu. Po návrate na Slovensko v roku 2011 ho svet financií očaril natoľko, že začal pracovať pre obchodníka s cennými papiermi, kde zdokonalil svoj cit pre obchod. Následne v roku 2013 nastúpil na pozíciu investičný špecialista a o niekoľko mesiacov neskôr ako privátny bankár pre Tatra banku, kde zodpovedal za riadenie investičných portfólií v súlade s očakávaniami svojich klientov a za exkluzívnu starostlivosť o vybraných klientov banky. V roku 2018 odišiel z bankového do súkromného sektora, kde na pozícii senior investičný bankár pomáhal rozvíjať formy kolektívneho investovania do projektov a startupov predovšetkým v P2P segmente.