Marcel Cogan

Regional Manager
Svet bankovníctva ho zlákal v roku 2008, kedy v Tatrabanke nastúpil na základnú retailovú pozíciu. Po aktívnej a usilovnej práci bol už od roku 2012 súčasťou elitného tímu ako privátny bankár. O rok neskôr prijal ponuku ERSTE Private Banking kde starostlivosť o portfólio privátnych klientov, a zodpovednosť za projekty boli jeho najvyššou prioritou. V roku 2018 prijal novú výzvu, a stal sa obchodným riaditeľom v spoločnosti, ktorej zameranie v rámci SR bolo úzko prepojené so svetom privátnych klientov. Rok 2020 bol ale zlomový, aby prijal ponuku a vrátil sa do sveta financií, ktoré sú mu najbližšie.