Adam Džavík

Head of Advisory
Na finančnom trhu sa aktívne pohybuje od roku 2009, jeho expertízou je sprostredkovanie v oblasti investičných nástrojov kapitálového a peňažného trhu. Svoje prvé profesionálne skúsenosti zbieral počas pôsobenia v oblasti privátneho bankovníctva v Tatrabanke. Za zásadný kariérny krok považuje prechod do súkromnej investičnej spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. kde sa začal zameriavať na starostlivosť o bonitnú klientelu a postupne sa vypracoval až na pozíciu Head of Investor Relations. Do jeho kompetencií spadal manažment investorov, produktový development a business development. V roku 2017 sa spolupodieľal na založení Merkle Tree Capital, Ltd., investičnej spoločnosti zameranej na investície do nových technológií (Artificial Intelligence, Distributed Ledger Technology, Internet of Things... ), čo je oblasť, ktorej predpovedá perspektívnu budúcnosť. Pre Fundriase Capital sú skúsenosti tohto vizionára s veľkým srdcom kľúčové a v absolútnej symbióze s poradenstvom a klientským servisom na ktorý dohliada.