Oliva

Trendy trhu a výzvy

V ére inovatívnych technológií už nestačí mať prevádzku s ponukou rôznych tovarov. Čerpacie stanice musia byť flexibilné, moderné a zároveň spĺňať najprísnejšie ekologické štandardy. Na tento trend nastúpila aj spoločnosť Oliva.

Koncept Oliva

Oliva je 100% slovenská sieť malých čerpacích staníc založená v roku 2012. Dnes prevádzkuje už 25 vlastných dizajnových čerpacích staníc v rámci celého Slovenska. A rastie. Svoj koncept postavila na týchto základných pilieroch:

 • Príjemný dizajn a kompaktné rozmery
 • Strategicky výhodná poloha a rýchly servis
 • Nízke ceny a vysoká kvalita palív OMV
 • Priamo čerpaná voda do ostrekovačov
 • Pokročilé platobné terminály s okamžitými transakciami
 • Hybridná prevádzka - predaj s obsluhou počas prevádzky obchodného centra, bezobslužná prevádzka počas noci
 • Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá
 • Nízke náklady, modularita a rýchla výstavba (8 týždňov)
Filozofia predaja

ČS Oliva sú zamerané na spoluprácu s nákupnými centrami a obchodnými uzlami. Toto prepojenie prináša niekoľko výhod:

 • Koncentrácia nakupovania v OC a tankovania na jednom mieste je ekologickým a efektívnym spôsobom nákupu
 • Perfektná alternatívu pri výbere čerpacej stanice za najlepšiu cenu v meste
 • Unikátny dizajn staníc zvyšuje atraktívnosť prostredia nákupného centra
 • Rýchlejšia nábehová krivka ČS cez ľahšie prilákanie prvých zákazníkov vďaka synergii s nákupným centrom
 • Nákupné centrum získava vďaka čerpacej stanici nových zákazníkov, ktorí prišli “len natankovať”
Aktuálna situácia 2020

V septembri 2020 sa otvára 25. čerpacia stanica OLIVA (Nitra) k 31.8. ČS Oliva zaznamenali rast 10,3% medziročne v 2020 sa nakúpili tri nové pozemky na výstavbu a predvyrobilo sa 5 kusov “čerpacích staníc”. Predpokladaná EBITDA za rok 2020 je 1,1 mio EUR.

Poctivý biznis

ČS Oliva ponúkajú vysoký štandard kvality, ktorý dosahujú vďaka QSC systému kvality. Ten zabezpečuje, aby všetky prebiehajúce činnosti boli kedykoľvek kontrolovateľné a realizované na 100 %. Oliva zverejňuje záznamy o kvalite palív a výsledky meraní z certifikovaných laboratórií online a to z nej robí najtransparentnejšiu sieť ČS na Slovensku.

Presvedčivé výsledky

Správne nastavený obchodný model sa odrazil aj na výsledkoch. Oliva sa za uplynulé roky zaradila medzi najrýchlejšie rastúce spoločnosti na Slovensku. Od svojho vzniku sa počas siedmych rokov dostala v tržbách na úroveň dosahujúcu 50 miliónov eur ročne.
Pokiaľ svoj rozvoj nezastaví bude naďalej rásť, napĺňať svoj potenciál a zaradí sa medzi najväčších hráčov na Slovensku.

Plány a vízie
 • V roku 2021 otvorenie nových 7 čerpacích staníc
 • Akvizícia nových pozemkov a vytipovanie vhodných miest na ďalšie čerpacie stanice
 • Ešte viac podporiť fungovanie bez obsluhy, aby sa pomer platiacich ľudí v automate stále zvyšoval
 • Dodržať nadštandardnú kvalitu paliva a doplnkových služieb
Ďalší rozvoj

Na základe vývoja z predchádzajúcich rokov chce Oliva pokračovať vo svojej expanzii. Plánuje dosiahnuť úroveň 40 čerpacích staníc v rámci celého Slovenska s rovnomerným územným pokrytím. S tým súvisí aj nárast celkového počtu obslúžených zákaznikov, ročných tržieb, EBITDA-y, a výnosov.

 

Prognóza na najbližšie 2 roky pri plánovanom raste spoločnosti:
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bilančná suma v EUR (v.000) 21.826 35.527 45.127 47.342 64.806 84.672
Bilančná suma v EUR (v.000)
2016:
21.826
2017:
35.527
2018:
45.127
2019:
47.342
2020:
64.806
2021:
84.672
EBITDA v EUR (v.000) 512 673 748 862 1.364 1.753
EBITDA v EUR (v.000)
2016:
512
2017:
673
2018:
748
2019:
862
2020:
1.364
2021:
1.753
Počet spokojných klientov (v.000) 977 1.624 1.966 2.182 2.930 3850
Počet spokojných klientov (v.000)
2016:
977
2017:
1.624
2018:
1.966
2019:
2.182
2020:
2.930
2021:
3850
Počet čerpacích staníc 9 14 16 20 28 36
Počet čerpacích staníc
2016:
9
2017:
14
2018:
16
2019:
20
2020:
28
2021:
36
Atraktívna možnosť účasti

Aby mohla Oliva rásť, potrebuje aj iné zdroje financovania. Preto sa spoločnosť rozhodla podeliť o svoje výnosy aj so záujemcami mimo bankového sektora. Sprístupnila tak možnosť investovať do svojich čerpacích staníc aj bežným fyzickým a právnickým osobám. Ponúka nadštandardný výnos s vysokým zabezpečením. Investori tak môžu participovať na rozvoji svojej “vlastnej čerpačky v meste“.

Emitent:
OG Fund s.r.o.
Typ investičného nástroja:
dlhopis
Podoba investičného nástroja:
zaknihovaný cenný papier
ISIN:
SK4000017992
Mena Emisie:
EUR
Celková menovitá hodnota emisie:
2.000.000 EUR
Začiatok emisie:
15.10.2020
Splatnosť emisie:
15.10.2023
Výnos:
6 % p.a.
Výplata kupónu:
ročne, vždy 10. októbra
Minimálna investícia:
50.000,- EUR
Ručenie:
áno

Tento prospekt je určený na súkromné účely. Prospekt nebol a nebude registrovaný alebo schválený Národnou bankou Slovenska a cenné papiere v ňom uvedené nesmú byť ponúkané v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom verejnej ponuky alebo akýmkoľvek podobným spôsobom.

Späť na produkty
Minimálna investícia: od 50.000,- EUR
Celková menovitá hodnota emisie: 2.000.000 EUR
Cielovaný absolútny výnos:
6% p.a.
Splatnosť: 2023

Máte otázky, či potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte na

0911 122 465
Newletter

Buďte v obraze, aby vám neušla žiadna
príležitosť pre vašu investíciu.

Späť na produkty
Prvý krok k vašej úspešnej investícii
Vyplňte svoje údaje, aby sme vás mohli kontaktovať s ponukou pre vás na mieru.