Ukážeme vám cestu z finančného bludiska aj chodníčky, ktoré vedú k novým príležitostiam

„Múdry človek by mal mať peniaze v hlave, nie v srdci,” povedal Jonathan Swift.
My máme pre vás lepší návrh. Zverte správu majetku profesionálom, ktorým pre svet financií pracuje hlava aj bije srdce.
Fundraise Capital, divízia FRC Investments je licencovanou spoločnosťou v oblasti sprostredkovania investičných služieb v zmysle zákona 186/2009 Z.z. ako samostatný finančný agent, na základe povolenia NBS v sektore kapitálového trhu.

Zakladatelia

Každý sme iný, čo vytvára ideálnu dynamiku tímu.

Nie sme konvenční privátni bankári, aj keď z toho prostredia pochádzame. Našou najsilnejšou devízou je profesionalita istená silou tímu. Začínali sme ako kolegovia a kamaráti, dnes sme partnermi dobre rozbehnutej spoločnosti, obklopení ľuďmi s rovnakými hodnotami. Talenty priťahujú talenty a – v našom prípade – tiež lukratívne finančné výzvy.

Naše hodnoty

My musíme byť tí, ktorí budú po whisky odprevádzať klientov do taxíkov, nie naopak.

Trpezlivosť, vytrvalosť, húževnatosť, dôveryhodnosť, disciplína, zdravé sebavedomie a briskné uvažovanie na základe intuície aj analytického myslenia. Toto je základ, ktorým sa riadime v živote aj v biznise.

Čo robíme

Čo povieme, to platí. Bez kompromisov. Dodržiavanie gentlemanských dohôd je pre nás posvätné.

Veľa ľudí nemá predstavu, ako privátne finančné služby fungujú. Prečo? Nuž preto, že sú privátne.

Tím

To sme my

Každý člen nášho tímu je silný samostatný hráč, no všetci sme na jednej lodi. Vieme, ako zabrať, aby sme dosiahli synergiu osobnostných a profesionálnych zručností. Spoločne si užívame rýchlu jazdu finančným biznisom bez kompromitovania bezpečnosti.